top of page

燈具特色

 • 堅固耐用的設計
 • 提供長達90分鐘的緊急照明
 • 可調整為常亮模式

 

適用區域

 • Zone 1 & Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆緊急照明燈 L1320 (SMD)

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  TS 認證

  • Ex d IIC T6 Gb
  • Ex tb IIIC T85˚C Db
RoHS
bottom of page