top of page

燈具特色

 • 提供 60 分鐘的緊急照明時間
 • 提供多種方向標誌選擇
 • 適用於危險和潮濕的環境

 

適用區域

 • Zone 1 & Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆逃生方向指示燈 E1215

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  TS 認證

  • Ex db IIC T6 Gb
  • Ex tb IIIC T85˚C Db
RoHS
bottom of page