top of page

燈具特色

 • 體型輕巧、多種支架選擇
 • 此款燈具亦可做為警示燈或洗眼燈使用

 

適用區域

 • Class I, Division 2 (Groups A, B, C and D)
 • Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆LED燈 L1905 (COB&SMD)

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  UL 認證

  • UL844 - Class I, Division 2 (Groups A, B, C and D)
  • UL1598

   

  IECEx 認證

  • Ex nR IIC T6 Gc
  • Ex tb IIIC T85˚C Db

   

  ATEX 認證

  • II 3 G Ex nR IIC T6 Gc
  • II 2 D Ex tb IIIC T85˚C Db
RoHS
bottom of page