top of page

燈具特色

 • 體型輕巧,可攜式設計
 • 提供多種透鏡角度選擇
 • 適用於危險區域、高濕度與粉塵環境

 

適用區域

 • Zone 1 & Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆LED燈 P1202 (SMD)

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  TS 認證

  • Ex d IIB+H2 T6 Gb
  • Ex tb IIIC T85˚C Db

   

RoHS
bottom of page