top of page

燈具特色

 • 重量輕、流線型設計
 • 具備耐高溫性能,可用於高溫危險環境
 • 自帶燈罩與集中的燈源設計

 

適用區域

 • Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22
 • Class I, Division 2 (Group A, B, C and D)
 • Class II, Division 2 (Group F and G)

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆LED條形燈 L1319C (SMD) 4呎

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

   

  IECEx 認證

  • Ex nR IIC T4...T5 Gc
  • Ex tb IIIC T110°C...T90°C Db

   

  ATEX 認證

  • II 3 G Ex nR IIC T4...T5 Gc
  • II 2 D Ex tb IIIC T110°C...T90°C Db

   

  UL 認證

  • UL844 - Class I, Division 2 (Group A, B, C and D) / Class II, Division 2 (Group F and G) / Class III
  • UL1598
  • 240W和300W為Class I, Division 2 (Group A, B, C and D)

   

  TS 認證

  • Ex nR IIC T5 Gc
  • Ex tb IIIC T95°C Db

   

  CML 認證

  • Ex nR IIC T4...T5 Gc
  • Ex tb IIIC T110°C...T90°C Db
RoHS
bottom of page