top of page

燈具特色

 • 最大瓦數至240W

 

適用區域

 • Zone 2
 • Zone 21 & Zone 22
 • Class I, Division 2 (Groups A, B, C and D)
 • Class II, Division 2 (Group F and G)
 • Class III

 

*請下載目錄瞭解產品詳細資訊

防爆LED高天井燈 L1512 (COB)

 • 防護等級 - IP67 / NEMA 6

  UL 認證

  • UL844 - Class I, Division 2 (Groups A, B, C and D) / Class II, Division 2 (Group F and G) / Class III
  • UL1598

   

  TS 認證

  • Ex nR IIC T5 Gc X
  • Ex tb IIIC T100˚C Db X
RoHS
bottom of page