top of page

久鑫 (THT-EX) 防爆LED投光燈正式推出

久鑫 (THT-EX) 防爆LED投光燈正式推出!!

久鑫(THT-EX) 防爆LED投光燈已通過CNS防爆認證,體型輕巧,可模組化 80W / 120W / 160W / 240W等多種不同瓦數路燈,

160W路燈可取代400W高壓鈉燈,具極高之經濟效益。

TAG
bottom of page